Podsumowaniem pracy Stowarzyszenia była prezentacja MSZY ŚWIĘTEJ ZACHEUSZA 27 grudnia. Będzie to już druga prezentacja projektu, współfinansowanego przez Urząd Miasta Gminy Ełk. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie Mszy św. na cymbały wileńskie w nowej aranżacji nawiązującej do polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. Autorem muzyki jest Przemysław Stępkowski.