30 czerwca odbyła się wycieczka lektorów i seniorów z naszej parafii.