W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczęliśmy celebrowanie Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejszy czas w Kościele, wyrażający całkowicie i dogłębnie sens wiary chrześcijańskiej, przedstawiający w pełni misterium odkupienia rodzaju ludzkiego. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej

przyglądaliśmy się ustanowieniu Eucharystii i wpatrywaliśmy się w Chrystusa Arcykapłana i sługę, który uczy nas przykazania bratniej miłości. Po Eucharystii w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Adoracji, gdzie każdy mógł trwać przed Chrystusem do późnych godzin nocnych.