Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Czas Wielkiego Postu jest dobrą okazją do podjęcia Duchowej Adopcji, polegającej na modlitewnym towarzyszeniu dziecku poczętemu w łonie matki. Chodzi tu o codzienne odmawianie przez 9 miesięcy, począwszy od 25 marca, jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Duchowa Adopcja to owoc objawień w Fatimie i stanowi odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.


Do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można będzie przystąpić w bardzo wielu kościołach. Także i w naszej świątyni – w święto Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, czyli również w Dzień Świętości Życia, o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św., połączona ze złożeniem deklaracji przyjęcia dziecka w akcie duchowej adopcji. Jeszcze można przystąpić do Duchowej Adopcji. Deklaracje wyłożone są na stoliku pod chórem w kościele Najświętszego Serca Jezusowego.

Kanonicy.pl