Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. Św. Stanisława Kazimierczyka działa przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku od 2012 roku. Asystentem kościelnym POAK jest ks. Łukasz Grzechca CRL, proboszcz parafii, zaś prezesem – zgodnie z dekretem biskupa ełckiego – Michał Tyszkiewicz. 

– Panie Michale, jak w kilku słowach można odpowiedzieć na pytanie: czym jest Akcja Katolicka?

– Akcja Katolicka to taki urząd Kościoła wiernych świeckich, ściśle współpracujący z hierarchią Kościoła. Można powiedzieć, że Akcja Katolicka jest odpowiedzią na to, co się w świecie teraz dzieje, czyli na trendy, które wypierają wartości chrześcijańskie z życia współczesnego społeczeństwa. Jesteśmy za tym, aby w każdej dziedzinie życia kierować się nauczaniem Jezusa Chrystusa. Popatrzmy tylko co się dzieje w Europie – powinniśmy się umacniać we wspólnocie chrześcijańskiej. Akcji Katolickiej zależy na odrodzeniu życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie.

 

– Czy każdy oddział Akcji Katolickiej ma swojego lidera i własne cele?

– Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła. Poszczególne oddziały mają zarządy i prezesów, których na czteroletnią kadencję powołuje ksiądz biskup. Członkowie AK są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się pojawiają. W jednej parafii tymi potrzebami są konferencje i sympozja, a w innej organizacja nabożeństw, uroczystości, odpustów czy festynów. Na szczeblu diecezjalnym AK jest m.in. organizatorem Orszaku Trzech Króli. Bardzo ważnym zadaniem Akcji jest kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych, a następnie zajmowanie przez nich zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w różnych sprawach publicznych.

– Czy nasz parafialny oddział jest otwarty na nowych członków?

– Oczywiście. Liczymy na to, że dołączą do nas nowi członkowie, którzy najpierw zobaczą na czym polegają nasze działania. Wielu naszych parafian działa już w różnych grupach modlitewnych, ale są i tacy, którzy jeszcze się nie zaangażowali w życie parafii i sprawy Kościoła. Serdecznie ich zapraszamy do naszej wspólnoty, aby przez aktywne działanie urzeczywistniać wartości chrześcijańskie. Zainteresowani mogą zgłaszać się do mnie lub do księdza proboszcza.

Rozmawiała Iwona Świerzbicka