Rada Miasta Ełku na ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Dofinansowanie otrzymało siedem obiektów, w tym nasz zabytkowy kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

– Prace remontowe będą polegały na odnowieniu drzwi wejściowych przedsionka głównego, odrestaurowaniu dwóch figur, które są wmurowane we wnęki elewacji kościoła, wymianie tablicy informacyjnej od strony ul. Armii Krajowej, a także na wymianie stolarki okiennej w zakrystii i odnowieniu tam posadzki – informuje ks. Łukasz Grzechca CRL, proboszcz parafii. 

Dofinansowanie z budżetu Miasta Ełku to kwota 38,5 tys. zł. Drugie tyle musi wyłożyć parafia. 11 kwietnia w Urzędzie Miasta ks. proboszcz Łukasz Grzechca podpisał odpowiednią umowę z Arturem Urbańskim, zastępcą prezydenta Ełku.