Przeżywamy Wielki Tydzień. Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się Triduum Paschalne, które potrwa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, będzie miało swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i zakończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku zaprasza do indywidualnej oraz wspólnej modlitwy w Wielkim Tygodniu! Razem przeżyjmy największe misteria ludzkiego odkupienia, które Kościół sprawuje co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku. 

Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego”. Nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

 

 

Wielki Czwartek

Msza sprawowana w wieczór Wielkiego Czwartku przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus tej nocy, której był wydany i umiłował swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, dał Apostołom do spożywania oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali.

W kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa będziemy przeżywać:

 • Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00.
 • Po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy do godz. 22.00.
 • W godz. 21.00-22.00 adorację poprowadzi schola uwielbienia.

 

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. To jednak dzień także wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież od tysięcy lat zapowiadane zbawienie rodzaju ludzkiego; wielkie pojednanie Boga z rodzajem ludzkim, nieba z ziemią; dzień powszechnego przebaczenia. Tego dnia Bóg darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny... To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Na tajemnicę Wielkiego Piątku należy patrzeć poprzez brzask poranka Wielkiej Nocy. 

W kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu będziemy przeżywać:

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy w godz. 7.00-18.00.
 • Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00.
 • Po zakończeniu Liturgii wieczornej adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00.
 • W godz. 21.00-22.00 adorację poprowadzi schola uwielbienia.

 

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na zmartwychwstanie.

W tym dniu do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarmy. Przez całą Wielką Sobotę nie odprawia się Mszy świętej – tego dnia sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Dopiero późnym wieczorem, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się świętowanie Wielkiej Nocy poprzez najuroczystszą i najpiękniejszą liturgię całego roku – Wigilię Paschalną.

W kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku Wigilię Paschalną będziemy przeżywać:

 • Adoracja przy Bożym Grobie od godz. 7.00-18.00 oraz po zakończeniu Liturgii Paschalnej do godz. 23.00.
 • Poświęcenie pokarmów wielkanocnych w godz. 10.00-16.00 - co pół godziny.
 • Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00. 
 • W godz. 21.00-23.00 adorację poprowadzi schola uwielbienia.