Betlejemska Noc Bożego Narodzenia gromadzi nas na świętowaniu wielkiej tajemnicy miłości. Przedwieczny Syn Boży przybrał ludzką naturę i tak jak każdy człowiek przyszedł na świat w postaci małego dziecka, zrodzonego z niewiasty, abyśmy byli zbawieni. Niechaj to doświadczenie będzie dla nas umocnieniem na każdy dzień. Niech prowadzi nas do zawierzenia Bogu we wszystkim – w zdrowiu i chorobie, w radości i smutku, w tym, co przychodzi łatwo i w tym, co kosztuje wiele trudu. Niech ubóstwo szopki, ogołocenie, które wybrał Bóg ze względu na człowieka, będzie dla nas wezwaniem, by pójść za Nim ku całkowitej komunii i zjednoczeniu z Nim, z Emmanuelem – Bogiem z nami...

 

W imieniu księży z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich pracujących w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku pragnę złożyć serdeczne świąteczne życzenia. Niech Dzieciątko narodzone w Betlejem oświeca i napełnia nasze serca nadzieją i pokojem, wiernością i miłosierdziem, byśmy trwali w Jego miłości.

ks. Łukasz Grzechca CRL, przeor i proboszcz parafii NSJ
Ełk, Boże Narodzenie 2017