Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębienia codziennej modlitwy osobistej i wspólnotowej w rodzinie katolickiej, została przygotowana książka pt. „Rodzina zjednoczona na modlitwie 2018”. Rozdawana była ona wszystkim podczas wizyty duszpasterskiej. Książka stanowi pomoc do przeprowadzenia w gronie rodziny spotkania modlitewno-ewangelizacyjnego. Zachęcamy, aby w dowolnym dniu każdego miesiąca i dogodnym dla siebie czasie, wszyscy członkowie rodziny gromadzili się na spotkaniu ewangelizacyjnym.

Modlitewnik został podzielony na dziesięć rozdziałów, w których proponujemy podjęcie tematów o Duchu Świętym, z uwzględnieniem Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Głównym celem tych spotkań jest odkrycie Osoby Ducha Świętego i Jego darów, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Spotkania te wpisują się również w realizację programu duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Wspólne gromadzenie się na modlitwie wszystkich domowników, a szczególnie rodziców z dziećmi, staje się symbolem jedności rodziny oraz jej więzi z Kościołem.

Kanonicy.pl