Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności by namaścić Jezusa. Wędrując do grobu miały jedno zmartwienie: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Kto nam odrzuci kamień?

Chrystus! Ta Wielkanocna Światłość! On rozświetli wszelkie ciemności.

Tylko trzeba uwierzyć w Niego. Nikt, kto prawdziwe uwierzy w Chrystusa zmartwychwstałego, nie będzie żył tak jak wcześniej. Chrystus zmartwychwstały i Jego Słowo muszą przemienić naszą codzienność. Chrystus zmartwychwstając pokazał, że niemożliwe stało się możliwym. Z Nim wszystko jest możliwe.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzę:

wiary – która góry przenosi,

nadziei – która, pozwala iść do przodu z radością,

miłości – która, wszystko przetrzyma.

Życzę aby, odchodząc od Pustego Grobu – Chrystus zostawił w sercach entuzjazm i siły do codziennego wędrowania z Nim.
Nie ma Go w grobie – On idzie przed nami – tak jak powiedział.

Ks. Łukasz Grzechca CRL, proboszcz parafii NSJ w Ełku