Towarzystwo Ciemnych Typów działające przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku rozpoczyna swoją działalność poprzez:

  • pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom w załatwieniu spraw urzędowych, szkolnych i medycznych.
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.
  • pomoc medyczno-urzędowa dla dzieci i ludzi chorych, starszych.
  • pomoc i prowadzenie zbiórek rzeczowych dla ludzi bezdomnych oraz pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby, które mają jakąkolwiek trudność w załatwieniu spraw prosimy o przybycie do salki parafialnej w celu omówienia problemów. Wszystkie sprawy będą załatwiane z dyskrecją i poufnością.

 

W salce parafialnej członkowie TCT będą pełnili dyżur w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.00. Można także kontaktować się we wszystkich sprawach z opiekunem grupy, ks. Łukaszem Grzechcą CRL.

Jeżeli masz jakikolwiek problem lub dostrzegasz go u kogoś z rodziny, sąsiadów, znajomych prosimy o przekazanie tej informacji, np. na profilu Towarzystwa Ciemnych Typów w portalu społecznościowym Facebook.