W Niedzielę Męki Pańskiej, zwanej także Niedzielą Palmową, przypadającą w 2019 roku 14 kwietnia dziecięca Msza św. (o godz. 11.30) rozpoczęła się od odczytania Ewangelii, poświęcenia palm i uroczystej procesji z palmami wokół kościoła, symbolizującej wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

Podczas liturgii słowa odczytano opis Męki Pana Jezusa, zaś po Mszy św. odbył się tradycyjny konkurs na najpiękniejszą palmę. Dzieci włożyły w ich wykonanie bardzo dużo pracy, za co jury przyznało upominki.


G A L E R I A