Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Z inicjatywy kilku grup parafialnych 15 września 2019 r. w przedsionkach kościoła zbierane będą podpisy pod wnioskiem do władz miasta o wstrzymanie prac remontowych przy naszej świątyni. Przede wszystkim chodzi o pozostawienie takiej szerokości chodnika, która umożliwi godne przejście procesji wokół kościoła.

Nie bez znaczenia jest fakt przybliżenia ruchu samochodowego do ścian kościoła. Już teraz pojazdy mniejsze i większe, poruszające się ul. Armii Krajowej, przyczyniają się do powstawania pęknięć na zabytkowej świątyni. Liczymy na zrozumienie władz miasta i zmianę zatwierdzonego projektu, według którego wykonywane są roboty budowlane.

Kanonicy.pl