Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

KOLĘDA 2020

Wizytę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy w czwartek, 2 stycznia 2020 r. Kolęda w dni powszednie od godz. 15.00, a w sobotę od godz. 14.00. Na czas kolędy kancelaria parafialna czynna od wtorku do piątku w godz. 8.00-9.00.

Szczegółowy plan kolędy:

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2020

 

02.01 (czwartek)

Sikorskiego 2 (numery mieszkań od 1 do 60)

04.01 (sobota)

Sikorskiego 2 (numery od 61 do 110), Sikorskiego 4a

07.01 (wtorek)

Sikorskiego 4

08.01 (środa)

Piłsudskiego 12, 14, Grunwaldzka, Jagiełły,

Wojska Polskiego  87, 89, 93, 97, 99, 101, 103

09.01 (czwartek)

Wojska Polskiego 74, Wojska Polskiego 76 

10.01 (piątek)

Piłsudskiego 14a

11.01 (sobota)

Piłsudskiego 14b

13.01 (poniedziałek)

Piłsudskiego 14c,16,18a, 18b

Szafera 2

14.01 (wtorek)

Wojska Polskiego52,62a,68 70,72a,72b

15.01 (środa)

Piłsudskiego 20

16.01 (czwartek)

Wojska Polskiego 60, 72

17.01 (piątek)

Wojska Polskiego 58,70a

18.01 (sobota)

Wojska Polskiego 62, 66

20.01 (poniedziałek)

Armii Krajowej 9

21.01 (wtorek)

Wojska Polskiego 54, 56

22.01 (środa)

Wojska Polskiego 50

23.01 (czwartek)

Wojska Polskiego 67, 71a

24.01 (piątek)

Wojska Polskiego  48, 48a, 48b, 48C, 51, 55, 57, 61, 61a, 63, 69, 69a, 71

25.01 (sobota)

Wojska Polskiego 22, Pułaskiego, Mickiewicza 2

27.01 (poniedziałek)

Wojska Polskiego 12a, 12b, 14,16,18,20,24,32

28.01 (wtorek)

Wojska Polskiego 23a, 23b, 23c, 25, 27, 29, 33, 33a, 33b, 35, 37, 41, 43, 43a, 45 

29.01 (środa)

Mickiewicza 1a, 5 , 7 ,9

30.01 (czwartek)

3 Maja 4, 5, 6, 7, 9, 11, Mickiewicza 6a

31.01 (piątek)

 

01.02 (sobota)

Mickiewicza 1, 6

 

Mickiewicza 9a

03.02 (poniedziałek)

Mickiewicza 8,  8a, 10, 10b, 12, 13, Słowackiego 1

04.02 (wtorek)

Mickiewicza 4, Słowackiego 3, 5, 7, 9, 11 

05.02 (środa)

Słowackiego 2a, 4 ,6 ,10 , 13, 14

06.02 (czwartek)

Słowackiego 6a,8, 12, 30

08.02 (sobota)

Słowackiego 16, 20, 28a, 30a, Armii Krajowej 6, 8

10.02 (poniedziałek)

Słowackiego 22, Armii Krajowej 7, 7b

11.02 (wtorek)

Kościuszki 1, Słowackiego 30b

12.02 (środa)

Czarna , Nadjeziorna, Roosevelta, Wojska Polskiego 34, 46 

13.02 (czwartek)

Wojska Polskiego 44, 46a

14.02 (piątek)

Wojska Polskiego 40a, 44a

15.02 (sobota)

Wojska Polskiego 36 ,38, 40, 42

 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem,
 • krucyfiks i zapalone świece,
 • Pismo Święte,
 • wodę święconą i kropidło (wodę święconą można przynieść z kościoła, w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
 • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

 

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć Sakrament Małżeństwa powinni:

1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu;

2. Posiadać: dowody osobiste, metryki Chrztu Świętego i Bierzmowania (wybierając – należy zaznaczyć, że jest ona potrzebna do ślubu kościelnego; od daty wystawienia do daty ślubu nie może być więcej niż 6 miesięcy), ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii.

W czasie przygotowania powinni również dostarczyć: 

 • Świadectwo kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej.
 • Datę i parafię I Komunii Świętej.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego– jeżeli ślub cywilny ma być połączony z kościelnym (dokumenty te są ważne 3 miesiące).

 

W pierwsze niedziele miesiąca odprawiana jest dodatkowa Msza św. o godz 12.30 związana z Chrztem Św.

Dokumenty potrzebne do Chrztu Św.:

1. Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Dane rodziców: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, data i miejsce ślubu.

3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

4. Świadectwo odbycia katechezy chrzcielnej. Katechezy odbywają się w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w sali parafialnej.

5. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję ojca i matki chrzestnej (z parafii zamieszkania).

6. Zaświadczenia o odbytej spowiedzi (rodzice i chrzestni).

7. Pozwolenie od ks. proboszcza na Chrzest (gdy rodzice są spoza naszej parafii).

 

KOLĘDA 2019

Wizytę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy od środy, 2 stycznia 2019 r. Kolęda w dni powszednie od godz. 15.00, a w sobotę od godz. 14.00. Na czas kolędy kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 10.00.

Szczegółowy plan kolędy:


 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem,
 • krucyfiks i zapalone świece,
 • Pismo Święte,
 • wodę święconą i kropidło (wodę święconą można przynieść z kościoła, w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
 • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:
- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ
- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym
- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ
- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2017 – czerwiec 2018
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Caritas Diecezji Ełcką (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) parafii-Parafialnych Zespołów Caritas na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i część podlaskiego (Diecezja Ełcka), które przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczanie na stronie internetowej OPR, OPS oraz w gablotach informacyjnych OPL.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Sposób kwalifikacji:
- OPS w porozumieniu z OPL, będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
- Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
- Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu.
 
Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
- groszek z marchewką 4 kg
- fasola biała 4 kg
- koncentrat pomidorowy 1,76 kg
- buraczki wiórki 1,05 kg
- powidła śliwkowe 1,5 kg
- makaron jajeczny 4,5 kg,
- makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 k
- ryż biały 4 kg
- kasza gryczana 2 kg
- herbatniki maślane 0,6 kg
- mleko UHT 7 l
- ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg
- gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg
- szynka drobiowa 3 kg
- szynka wieprzowa mielona 2,1 kg
- pasztet wieprzowy 0,64 kg
- filet z makreli w oleju 1,7 kg
- cukier biały 4 kg
- olej rzepakowy 4 l
- kabanosy wieprzowe 1.08 kg
- miód wielokwiatowy 0.40 kg
Na 1/os przypada 51,93 kg. Objęcie pomocą zaplanowane jest 12 tys. osób. Okres realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 - od sierpnia 2017 r.  do czerwca 2018 r.

W Programie uczestniczy 49 placówek.

Wykaz organizacji partnerskich lokalnych (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2017 działających w ramach organizacji regionalnej (OPR) – Caritas Diecezji Ełckiej - Stan na dzień 1 września  2017 r.

10. Województwo Podlaskie
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła - Sztabin 16-310 ul. Augustowska 5
Parafia pw. św. Anny - Giby 16-506 Dziemianówka 26
Parafia pw. Narodzenie NMP - Żarnowo II 17 A, 16-300 Augustów
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej - Raczki 16-420 ul. Kościelna 17
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego - Rygałówka 16-315 Lipsk

14. Województwo Warmińsko-Mazurskie
Parafia pw. MBNieustającej Pomocy - Borzymy 28/12Kalinowo 19-314,
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela - Pisz 12-200, ul. Armi Krajowej 2
Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela - Wydminy 11-510, ul. Grunwaldzka 41
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej - Grabnik 19-330 Stare Juchy
Stowarzyszenie Integracyjne i Aktywizacja „Pomocna Dłoń” - Kruklanki 11-612, ul. 22 Lipca 19
Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP - Regielnica 1a, 19-301 Ełk
Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy - Prostki 19-335, ul. 1 Maja 52a
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Ryn 11-520, ul. Kościuszki 12
Parafia pw.Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej - Pisz 12-200, ul. ul. Wołodyjowskiego 2
Parafia pw. MB Częstochowskiej - Drygały 12-240, ul. Sienkiewicza 14
Parafia pw. św. Józefa - Węgielsztyn 38, 11-600 Węgorzewo
Parafia pw. Św. Wojciecha Bpa i Męczennika - Ełk 19-300, ul. Kościuszki 16
Parafia pw. Św. Leona i św. Bonifacego - Gołdap 19-500, ul. Krzywa 4
Parafia pw. Św. Rafała Kalinowskiego - Ełk 19-300, ul. Jana Pawła II 6
Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła - Judziki 4a, 19-400 Olecko
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Orzysz 12-250, ul. Ełcka 17
Parafia pw. Matki Bożej Gromnicznej - Wiśniowo Ełckie 39, 19-335 Prostki
Parafia pw. Św. Trójcy Przenajświętszej - Stare Juchy 19-330, ul. Ełcka 16
Parafia pw. Św. Tomasza Apostoła - Ełk, 19-300, ul. 11 Listopada 28
Parafia pw. MBożej Gietrzwałdzkiej - Zelki, 11-510 Wydminy
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej - Szarejki 2,19-420 Kowale Oleckie
Parafia pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty - Ełk 19-300, ul. Toruńska 1
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego - Ełk 19-300, ul. Armii Krajowej 2
Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego - Gąski 27, 19-400 Olecko
Parafia pw. NMP Królowej Polski - Olecko 16-400, Plac Wolności 18
Dom im. Św. Ojca Pio - Ełk 19-300, ul. Kościuszki 27
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. - Olecko 16-400 ul. Zamkowa 6
Parafia pw.Chrystusa Sługi - Ełk 19-300, ul. Grota Roweckiego 5a
Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła - Węgorzewo 11-600, ul. Zamkowa 16
Parafia pw. św. Stanisława Kostki - Pozezdrze 11-610, ul. 1 Maja 21
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli - Biała Piska 12-230, ul. Konopnickiej 3a
Parafia pw. Opatrzności Bożej - Ełk 19-300, ul. Suwalska 21
Parafia pw. Ducha Św. Pocieszyciela - Giżycko 11-500, ul. Moniuszki 2a
Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych - Klusy 12, Orzysz 12-250
Parafia pw. Chrystusa Króla - Skarżyn 10, 12-230 Biała Piska
Parafia pw. św. św. BA Chmielowskiego - Chełchy 4/12, 19-300 Ełk
Parafia pw. św. MM Kolbe - Giżycko 11-500, ul. Nowogródzka 35
Parafia pw. NMP Matki Kościoła - Gołdap 11-500, ul. Żeromskiego 2
Parafia pw. Dobrego Pasterza - Węgorzewo 11-600, ul. Pionierów 4
Parafia pw. MB Królowej Polski - Miłki 11-513, ul. Giżycka 47
Parafia pw. Karoliny Kózkówny - Ełk 19-300. ul. Księcia Witolda 2a
Parafia pw. św. Andrzeja Boboli - Rydzewo 11-513, ul. Mazurska 73
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego - Górne 6, 19-500 Gołdap
Parafia pw. św. Ducha - Ełk 19-300, ul. Kilińskiego
Ogółem ilości organizacji OPL 49

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji żywność do:
- Caritas Diecezji Ełckiej, ul ks. Prałata Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk,
- Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa
- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Ełcką na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
- warsztaty kulinarne;
- warsztaty edukacji ekonomicznej;
- warsztaty dietetyczne;
- warsztaty o nie marnowaniu żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Caritas Diecezji Ełckiej i OPS.

Działania towarzyszące realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, integracyjne spotkania okolicznościowe;
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej;
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Caritas Diecezji Ełckiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i część podlaskiego będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:
951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
- ośrodki pomocy społecznej,
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 
Podprogram 2016
„Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej.

ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ma na celu wspieranie osób i rodzin doświadczających najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków, a także włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących poprzez udział w działaniach towarzyszących.
Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi, które umieszczone są na stronie MRPiPS  pod linkiem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/.
Dodatkowo informujemy, że w miesiącu lutym 2017 r. do 14 produktów doszły jeszcze dwa: szynka wieprzowa i pasztet wieprzowy.
 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
PODPROGRAM 2016
Od sierpnia br trwa w całej Polsce, również i na terenie diecezji ełckiej (województwo warmińsko – mazurskie i część podlaskiego),  realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ma na celu zapewnienie systematycznej pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym poprzez równomierną dystrybucję artykułów spożywczych, takich jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier i olej rzepakowy. Caritas Diecezji Ełckiej za pośrednictwem Parafii wydała we wrześniu 4 produkty: mleko, groszek z marchewką, herbatniki i olej. Z pomocy skorzystało 4 207 osób potrzebujących i z każdym dniem ich przybywa i będzie jeszcze więcej. Produkty żywnościowe otrzymaliśmy na 8 960 osób, ale jeżeli zaistnieje konieczność objęcia pomocą większą liczbę osób, nie będzie to stanowiło żadnego problemu, ponieważ będziemy starali się pomóc wszystkim potrzebującym. Informujemy, że aby otrzymać pomoc należy zwrócić się do Ośrodków Pomocy Społecznej, którym Państwo podlegacie i pobrać skierowanie (załącznik nr 5) na podstawie którego wolontariusze działający w imieniu parafii będą mogli udzielić pomocy.

WAŻNE - produkty spożywcze w ramach Podprogramu 2016 wydawane są wyłącznie na podstawie skierowań, które wydają pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej. Wyjątek stanowią osoby bezdomne, których do korzystania z pomocy kwalifikują wolontariusze zajmujący się dystrybucją żywności.
Pomoc żywnościowa może być przekazywana wyłącznie dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Jednocześnie Caritas Diecezji Ełckiej zobowiązana jest do prowadzenia działań towarzyszących tzn. zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów mających na celu przekazania wiedzy na temat różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem otrzymywanych produktów żywnościowych. Osoby korzystające ze wsparcia Caritas będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących zdrowego żywienia, programach edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, jak również w warsztatach edukacji ekonomicznej.

O warsztatach w ramach zadań towarzyszących - informacja na bieżąco na stronie Caritas Diecezji Ełckiej.

KOLĘDA 2018

Wizytę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy od wtorku, 2 stycznia 2018 r. Kolęda w dni powszednie od godz. 15.00, a w sobotę od godz. 14.00. Na czas kolędy kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 10.00.

Szczegółowy plan kolędy:.

 • 2 stycznia (wtorek) - Grunwaldzka, Sikorskiego 2, 4a, Wojska Polskiego 87, 89, 93, 97, 99, 101, 103
 • 3 stycznia (środa) - Jagiełły, Sikorskiego 4, Piłsudskiego 18b
 • 4 stycznia (czwartek) - Piłsudskiego 14, 14a, 14c
 • 5 stycznia (piątek) - Piłsudskiego 14b, 20
 • 8 stycznia (poniedziałek) - Piłsudskiego 12, 16, 18a, Wojska Polskiego 62a, 72a, 72b, 76
 • 9 stycznia (wtorek) - Wojska Polskiego 68, 70a, 74
 • 10 stycznia (środa) - Szafera, Wojska Polskiego 52, 58, 62, 70, 72
 • 11 stycznia (czwartek) - Pułaskiego, Wojska Polskiego 48, 48A, 48B, 48C, 54, 56, 66
 • 12 stycznia (piątek) - Mickiewicza 5, Wojska Polskiego 50, 51, 55, 57, 61, 61a, 63, 67, 69, 69a
 • 13 stycznia (sobota) - Mickiewicza 1a, 7, 9 ,13, Wojska Polskiego 60, 71, 71a
 • 15 stycznia (poniedziałek) - Mickiewicza 1, 9a
 • 16 stycznia (wtorek) - Mickiewicza 4, 6, 8
 • 17 stycznia (środa) - Mickiewicza 6a, 10b, 12, Słowackiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
 • 18 stycznia (czwartek) - Mickiewicza 2, Słowackiego 10, 12, 14
 • 19 stycznia (piątek) - Mickiewicza 8a, Słowackiego 2a, 4, 6a, 22, 28a
 • 20 stycznia (sobota) - Kościuszki 1, Słowackiego 6, 8, 16, 20, 30, 30a, 30b
 • 22 stycznia (poniedziałek) - Wojska Polskiego 12a, 12b, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 34
 • 23 stycznia (wtorek) - Czarna, Nadjeziorna, Wojska Polskiego 23, 25, 27, 29, 33, 33a, 33b, 35, 37, 41, 43, 43a
 • 24 stycznia (środa) - 3 Maja, Armii Krajowej 6, 7b, 8
 • 25 stycznia (czwartek) - Armii Krajowej 9, Roosevelta, Wojska Polskiego 40, 44
 • 26 stycznia (piątek) - Armii Krajowej 7, Wojska Polskiego 36, 42, 46a
 • 27 stycznia (sobota) - Wojska Polskiego 38, 40a, 44a, 46

 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować: 

 • stół nakryty białym obrusem, 
 • krucyfiks i zapalone świece,
 • Pismo Święte, 
 • wodę święconą i kropidło (wodę święconą można przynieść z kościoła, w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie), 
 • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii (lepiej przyznać się, jeśli takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że "pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał").

 

Towarzystwo Ciemnych Typów to najmłodsza grupa w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku.
Pod koniec października 2017 r. grupa wybrała swój zarząd. Pierwszym prezesem wybrano Pawła Jaroszewskiego, kierownikiem wycieczek została Mariola Raczyńska, skarbnikiem Janusz Wesołowski. Najbardziej znacząca funkcja „Leć – przyleć” przypadła… ks. Łukaszowi Grzechcy CRL, proboszczowi parafii NSJ w Ełku.

Ciemne Typy powołał do życia we Włoszech błogosławiony Piotr Jerzy Frassati, właśc. wł. Pier Giorgio Frassati (ur. 6 kwietnia 1901 w Turynie, zm. 4 lipca 1925 tamże) – włoski tercjarz dominikański (OPs).
Był synem Alfreda Frassati – senatora, ambasadora Królestwa Włoch w Berlinie, i Adelaidy – malarki. Miał o 1,5 roku młodszą siostrę Lucianę. Należał do wielu stowarzyszeń: Apostolstwa Modlitwy, Konferencji św. Wincentego a Paulo, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich i Włoskiej Młodzieży Katolickiej oraz ruchu skautowego. Studiował inżynierię górniczą na Politechnice Królewskiej w Turynie. Jego pasją były góry.
28 maja 1922 Frassati wstąpił do III Zakonu św. Dominika (zakon świecki), przyjmując imię Girolamo (Hieronim). W 1924 założył z przyjaciółmi nieformalne „Stowarzyszenie Ciemnych Typów” (Società dei Tipi Loschi), którego celem był apostolat wiary i modlitwy między innymi przez wspólne górskie wycieczki.
Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego. Jego postać rozpowszechniła siostrzenica Wanda Gawrońska.
Frassati został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 20 maja 1990 na Placu św. Piotra w Rzymie.
Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 4 lipca.

Kanonicy.pl