KOLĘDA 2019

Wizytę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy od środy, 2 stycznia 2019 r. Kolęda w dni powszednie od godz. 15.00, a w sobotę od godz. 14.00. Na czas kolędy kancelaria parafialna czynna we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 10.00.

Szczegółowy plan kolędy:


 

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,
  • krucyfiks i zapalone świece,
  • Pismo Święte,
  • wodę święconą i kropidło (wodę święconą można przynieść z kościoła, w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie),
  • dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.