W pierwsze niedziele miesiąca odprawiana jest dodatkowa Msza św. o godz 12.30 związana z Chrztem Św.

Dokumenty potrzebne do Chrztu Św.:

1. Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Dane rodziców: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, data i miejsce ślubu.

3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

4. Świadectwo odbycia katechezy chrzcielnej. Katechezy odbywają się w I sobotę miesiąca o godz. 17.00 w sali parafialnej.

5. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję ojca i matki chrzestnej (z parafii zamieszkania).

6. Zaświadczenia o odbytej spowiedzi (rodzice i chrzestni).

7. Pozwolenie od ks. proboszcza na Chrzest (gdy rodzice są spoza naszej parafii).