Najświętszego Serca Jezusowego

Parafia Rzymskokatolicka w Ełku

Strojem zakonnym kanonika regularnego laterańskiego
jest sutanna czarna z krótką pelerynką, noszona w dzień powszedni
oraz sutanna biała (papieska) noszona w dni świąteczne oraz niedzielę
z podwójnymi rękawami.
Na sutanny kanonicy zakładają komżę oraz mucet,
który służy jako strój liturgiczny kanoników.

Klerycy noszą sutannę czarną na wzór duchowieństwa diecezjalnego.

 

 


Sutanna biała z pelerynką oraz strój liturgiczny (sutanna, komża i mucet).

 

 


Sutanna czarna i biała z pelerynką.

 

 

 


Sutanna czarna (klerycka).

Kanonicy.pl